skip to Main Content

[ Columbarium ]

Locatie: Oentsjerk
Opdrachtgever: PG Trynwâlden
Oppervlakte: 20 m2
Opgeleverd: 2018

De Protestantse Gemeente Trynwâlden beheert meerdere begraafplaatsen waaronder de begraafplaats bij de Mariakerk aan de Wynzerdyk, in Oentsjerk

Naast het traditionele begraven worden er, als gevolg van toenemende crematies, steeds vaker urnen geplaatst. Dat kan bijvoorbeeld in een graf of in een columbarium; een wand met nissen die al of niet met een gedenkplaat worden afgedekt. De begraafplaats van Aldtsjerk heeft een dergelijke urnenmuur maar die is geheel in gebruik. Zo ontstond de behoefte om op alle begraafplaatsen een voorziening te maken die het plaatsen van nieuwe urnen mogelijk maakt. In Aldtsjerk en in Gytsjerk zijn daartoe muren geplaatst. Op de begraafplaats van Oentsjerk was daarvoor de meeste ruimte beschikbaar. Daar is gekozen voor een overdekte voorziening in de vorm van een huisje refererend aan het traditionele baar-hokje. De vorm van het huisje sluit ook aan bij de vorm van de kerk. Naast dit stenen huisje is een open stalen huisje, als een ‘draadmodel’, geplaatst. Dit huisje markeert de plek waar overledenen desgevraagd uitgestrooid kunnen worden.

refereert aan traditioneel baar-hokje

De plaatsing van het columbarium op deze begraafplaats is ingegeven op basis van een praktische reden. Alleen op deze plek waren geen graven die een plaatsing onmogelijk zouden maken. De huisjes staan aan de meest zuidelijke kant van het terrein, haaks op de hoofdrichting van de kerk.

Gekozen is voor een roodbruine metselsteen die aansluit bij de steen van de bestaande kerk. De kopgevels zijn afgedekt met een traditionele rollaag en betonnen sluitstenen. Het zinken dakje is los van het metselwerk gedetailleerd en wordt gedragen door een staalconstructie die dezelfde maat en vorm heeft als het stalen frame van het open huisje ernaast. De betonnen nissen, in drie verschillende afmetingen, zijn speciaal op maat gemaakt om ze passend op koppen- en lagenmaat te kunnen plaatsen in de tussenwand.