skip to Main Content

[ HISTORIE ]

erfgenamen van onze voorgangers

Ons bureau is in de 20-er jaren van de vorige eeuw opgericht door Heldoorn, en Nieuwland en Van der Vegte. Een aantal van hun werken heeft de tand des tijds goed doorstaan en deze zijn ook vandaag nog steeds belangwekkend. Wij beschouwen onszelf als de erfgenamen van onze voorgangers en wij tonen deze historische werken dan ook veel plezier en met trots

.
.

.
.

.
.