skip to Main Content

[ Gezondheidscentrum Ternaard ]

Locatie: Ternaard
Opdrachtgever: WoonFriesland
Oppervlakte: 340 m2
Opgeleverd: 2007

Het gezondheidscentrum ligt in een nieuwe uitbreiding aan de oostzijde van Ternaard.

Het éénlaagse volume biedt ruimte aan twee apotheekhoudende huisartsen, een fysiotherapeut en een psycholoog. De driehoekige plattegrond komt voort uit de vorm van het bouwkavel.

Een centrale gang met veel daglicht-toetreding via bovenramen, verdeelt het gebouw in een bezoekersgebied met receptie en apotheek aan één zijde en spreek-, behandel- en onderzoeksruimtes aan de andere zijde.

De vorm van het gebouw wijkt sterk af van de omliggende, overwegend traditioneel vormgegeven, bebouwing. Dit wordt versterkt door gevelbekleding met houtprint en de blauwe ‘happen’ uit het gebouw, die de beide ingangen accentueren.