skip to Main Content

[ Medisch Centrum Buitenhove ]

Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: Elongo
Oppervlakte: 1325 m2
Opgeleverd: 2012

Het Centrum is een initiatief van een ondernemende Leeuwarder apotheker, die al eerder een gezondheidscentrum in Leeuwarden had gerealiseerd. Hij zag een blinde vlek in de wijk Achter de Hoven, en zag mogelijkheden voor een ‘satelliet’ van zijn al bestaande voorziening.

In het centrum zijn o.m. opgenomen: een apotheek, 4 huisartsen-praktijken, een fysiotherapie-praktijk met oefenruimte, en een aantal aanvullende spreekkamers.

De gemeente stelde een voormalige parkeerplaats in het z.g. ‘Potmargegebied’ aan de J.H. Knoopstraat beschikbaar. Het gebied is een historisch waardevolle groene zone langs het riviertje de Potmarge, waar van oudsher de tuinderijen van Leeuwarden hebben gelegen. In ruil voor het toevoegen van deze bebouwing in het groengebied, is een bestaand gebouw gesloopt, en is een nieuwe natuurlijke waterpartij aangelegd.
De stedenbouwkundigen stelden dat de nieuwe bebouwing compact moest zijn, richtingloos t.o.v. de gebiedsverkaveling, en maximaal 3 lagen hoog. De monumentale bomen dienden behouden te blijven en bepaalden zo de afstand van het gebouw tot de openbare weg.

flexibiliteit en toekomstige restwaarde

De verschillende praktijkfuncties zijn eenvoudigweg gestapeld conform de wensen van de opdrachtgever, waarbij de apotheek vanzelfsprekend op de begane grond bij de ingang ligt. De secundaire ruimtes zoals kantoren, personeelsruimte en installaties liggen op de hoogste laag. Omdat per bouwlaag de oppervlaktes enigszins verschillen, ontstaat een onregelmatige hoofdvorm met terugliggende en uitkragende delen. Om deze vorm goed uit te laten komen, is het gehele gebouw met één type genuanceerde baksteen bekleed, en van één type raamkozijn voorzien. Het publieksgebied en de ingang geven met de geheel glazen puien een afwijkend beeld.

De ingang wordt mede geaccentueerd door het verticale trappenhuis en een kleine luifel, en is georiënteerd op de hoofdbenadering van het gebouw, vanaf de rondweg.
De basisopzet van de plattegrond is een eenvoudig kantoorplan, met een kamerzone langs de gevel, en een zone met ondersteunende functies als toiletten, laboratorium en bergingen in het midden. De stijgpunten zijn verdeeld conform brandweervoorschriften. Doel van deze opzet is flexibiliteit in gebruik en het creëren van toekomstige restwaarde.
Het beeld van massief metselwerk wordt door de diepliggende kozijnen versterkt. Ter verlevendiging zijn de borstweringen voorzien van fotoprint op glas, verwijzend naar de geschiedenis van de plek: een detail uit de ‘Pomologia’, een boek over appel- en perenrassen door hovenier J.H. Knoop (1763).

De draagconstructie bestaat uit prefab kanaalplaatvloeren en dragend metselwerk. Plaatselijk bij grote ruimtes, is staalconstructie toegepast.

De warmte en koude worden opgewekt d.m.v. een warmtepomp op buitenlucht. Waar nodig zijn aanvullende airco-units geplaatst. De ruimtes hebben vloerverwarming met lage temperatuur. ’s Zomers zorgt de vloer voor koeling. Het ontbreken van radiatoren komt de hygiëne ten goede. Luchtverversing geschiedt door raamroosters en centrale afzuiging. Alle verlichting in het gebouw is LED-verlichting.