skip to Main Content

[ Woongroep It Lijsket ]

Locatie: Oentsjerk
Opdrachtgever: WoonFriesland
Oppervlakte: 1065 m2
Opgeleverd: 2011

It Lijsket is de herbestemming van een 19e- eeuwse stelpboerderij te midden van de Friese natuur, tot drie groepswoningen voor 14 jonge mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Het zoeken naar een optimale aanpassing – gevolg van deze herbestemming -, die recht doet aan het verleden en tegelijk voldoet aan de wensen van heden, vormde een grote uitdaging voor ons bureau.

instandhouden van oorspronkelijk karakter

Op de begane grond bevinden zich twee groepen van vier bewoners met een intensieve zorgvraag, op de verdieping een groep van zes bewoners die meer zelfstandig kunnen wonen.
De bewoners hebben ieder een eigen appartement van ca. 50m², bestaande uit een woonkamer met pantry, een slaapkamer en een badkamer met toilet. Daarnaast is er per groep een gemeenschappelijke huiskamer.
De slaapwacht heeft een eigen ruimte op de verdieping.

Het project heeft een speciale plaats binnen ons bureau, omdat één van de initiatiefnemende ouders, Wim-Jan Dijk, ook projectarchitect is van dit plan. Samen met de J.P. van den Bent Stichting als zorgaanbieder en WoonFriesland als investeerder is de verbouwing gerealiseerd.

Uitgangspunt bij de verbouwing was het zoveel mogelijk instandhouden van het oorspronkelijke karakter van de oude boerderij. Aan de buitenzijde is de boerderij daarom zo min mogelijk aangepast, maar een nieuwe dakbedekking op de schuur en extra lichtopeningen waren wel noodzakelijk. Binnen zijn de oude gebinten naast de nieuwe invullingen zichtbaar gebleven.