skip to Main Content

[ Zorgcentrum Horizon ]

Locatie:Broek op Langedijk
Opdrachtgever: P.C. Stichting voor Wonen en Zorg
Oppervlakte: 1750 m2
Opgeleverd: 2014

Het oorspronkelijke Zorgcentrum Horizon, dat plaats bood aan 49 bewoners, dateert uit 1988 en is gelegen aan De Boeier te Broek op Langedijk. Om in de toekomst adequate zorg te kunnen blijven leveren voor de eigen bewoners en voor de bewoners uit de omliggende wijk, heeft Zorgcentrum Horizon het initiatief genomen het bestaande zorgcentrum uit te breiden en te renoveren.

Ten oosten van het bestaande gebouw, aan de Voorburggracht, was een terrein beschikbaar voor de bouw van 18 appartementen. Het programma is verdeeld over twee losstaande blokken, beide gedekt met een traditionele kap. Dit archetype refereert aan het beoogde woonkarakter en sluit aan bij het bestaande gebouw. De bebouwing is geleed en voegt zich in plaatsing, massa en typologie naar de schaal van de dorpse bebouwing langs de Voorburggracht.
Alle woningen zijn vanaf de straat direct bereikbaar.

maar één keer verhuizen

In de eerste fase is de uitbreiding gerealiseerd en bestaat uit 16 drie-kamer appartementen en 2 twee-kamer appartementen, waarvan een aantal gebruikt kan worden voor bewoners met een lichte zorgvraag. De woningen hebben verschillende plattegronden. Door spiegeling en verschillende situering is geen woning gelijk.

Bewoners uit het bestaande huis, die qua zorgvraag voor deze appartementen in aanmerking kwamen, behoefden dus maar één keer te verhuizen.

Het bestaande gebouw is in de tweede fase geheel gerenoveerd.

De grootste deel van de voormalige zorgappartementen is verbouwd tot groepswoningen voor dementerende ouderen. De rest van de bestaande appartementen is aangepast en geschikt gemaakt voor de reguliere zorg.

De totale aanpassing is in 2014 in gebruik genomen en biedt nu plaats aan totaal 59 bewoners.

Door het parkeren zoveel mogelijk aan De Boeier, ten noorden van de huidige bebouwing, te situeren was het mogelijk om het terrein rondom de uitbreiding grotendeels groen in te richten. Dit eigen grondgebied kreeg een openbaar karakter, toegankelijk voor iedereen, waardoor de levendigheid voor de bewoners is vergroot.

Met de materiaalkeuze, rode baksteen en houten bekleding, is aansluiting gezocht bij de traditionele bebouwing van het dorp. De manier waarop deze materialen zijn toegepast en de detaillering laten duidelijk zien dat het om een nieuwe, eigentijdse invulling gaat.

In 2017 is dit project onderscheiden met een 3e prijs in de verkiezing “Mooiste gebouw van Langedijk”, georganiseerd door het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar.
De vakjury kwam tot de volgende motivatie:

“Het zorgcentrum aan de Boeier biedt vertrouwde intimiteit in een stedelijk gebied. Hoewel openbaar voelt de ruimte hier als privé. De uitwerking van de volumes van hout en baksteen is speels en tegelijk vertrouwd. Het complex sluit mooi aan op de bestaande bebouwing van de rijwoningen. Het is zachtmoedige architectuur voor een kwetsbare groep.”