skip to Main Content

[ Hollandse Dagblad Combinatie ]

Locatie: Alkmaar
Opdrachtgever: Hollandse Dagblad Combinatie
Oppervlakte: 49.000 m2
Opgeleverd: 2000

1988 – Nieuwe pershal met kantoren aan de Marconistraat
1999 – Luchtbrug tussen bestaande kantoren
2000 – Uitbreiding pershal en bouw nieuwe entree

Vanwege de concentratie van de druk-activiteiten voor de regionale dagbladen op de locatie Alkmaar, gecombineerd met uitbreiding van drukcapaciteit voor reclame en huis-aan-huisbladen, was een drastische uitbreiding van de krantendrukkerij nodig. In de opzet van het bestaande gebouw was een uitbreiding in de lengterichting van de drukpersen voorzien.

Voor de bouwmethode is gekozen voor dezelfde opzet als het bestaande gebouw: een fundering van grondverdringende trillingsvrije boorpalen, een opbouw van prefab beton, en gevels in aluminium.
Het uiterlijk sluit aan bij de bestaande bouw.

Op de verdiepingen zijn extra kantoorruimtes gerealiseerd.
Vanwege de verzelfstandiging van het drukkerij-bedrijf was er een eigen entree aan de voorzijde nodig. Deze is geheel in glas uitgevoerd, in contrast met het bestaande.

Op een later tijdstip (2008) is het gebouw voorzien van een sprinklerinstallatie. De daarbij behorende sprinklertank is als beeldbepalend element aan de voorzijde tegen het gebouw geplaatst.