skip to Main Content

[ Wiardaplantage ]

Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: Vos Libert / EconStruct
Oppervlakte: 2350 m2
Opgeleverd: 1999


In de nieuwe wijk Zuiderburen was het kantoorgebouw aan de Wiardaplantage destijds het eerst gerealiseerde gebouw.

Het gebouw is gesitueerd in een nieuw aangeplante bosstrook langs de Drachtsterweg, een belangrijke stedelijke uitvalsweg.
In dit bospark worden tussen deze weg en de diverse kantoren vista’s (zichtvelden) uitgespaard, zodat de bedrijven zich richting weg kunnen presenteren.
De vista is het uitgangspunt voor de hoofdvorm van het gebouw. De vista ligt als het ware in het verlengde van de V-vorm van het gebouw.
Er ontstaan zo twee gebouwvleugels, een noordvleugel en zuidvleugel. Het verschil in richting tussen de twee gebouwdelen wordt ondersteund door een verschil in hoogte en gevelbekleding. Bij de ontmoeting tussen deze twee gebouwdelen ter plaatse van de hal zijn deze verschillen ook tot in het interieur uitgewerkt.
De hoofddraagconstructie van het gebouw is opgetrokken uit prefab-betonpanelen. Deze vormen het binnenspouwblad van de gevel.

Vista is uitgangspunt hoofdvorm

Het buitenspouwblad bij de zuidvleugel is traditioneel uitgevoerd in metselwerk.
De noordvleugel heeft een gevelbekleding van stalen sandwichpanelen. Deze zijn op enige afstand voor de betonconstructie geplaatst. Het resultaat hiervan is dat er bij de raamopeningen een extra diepe vensterbank ontstaat waarbij tegelijkertijd de opbouw van de gevel afleesbaar is.
De bekledingsmaterialen baksteen en stalen sandwichpanelen bepalen aan de buitenkant het beeld.
De betonconstructie en het contrast met andere afwerkingsmaterialen is een belangrijk uitgangspunt geweest voor de uitwerking van de verschillende interieurs.
Doordat in het gebouw de materialen zoveel mogelijk onbehandeld en in materiaalkleur zijn toegepast worden bouwkundige opbouw en contrasten versterkt.