skip to Main Content

[ Academie voor Popcultuur ]

Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: WoonFriesland | Hanzehogeschool Groningen
Oppervlakte: 2050 m2
Opgeleverd: 2003

Uitbreiding, herstructurering en verbouw van een schoolgebouw tot muziek- en vormgevingsschool te Leeuwarden.

Bij dit project is veel aandacht besteed aan de geluidisolatie en akoestiek.
De ruimten waarin de diverse muziekactiviteiten plaatsvinden zijn uitgevoerd als zgn. ‘doos-in-doos’ constructie en de constructie heeft extra massa, om daarmee het geluid binnen de ruimten te houden.

doos-in-doos constructie

Half ondergronds zijn de studiecellen en muzieklokalen gesitueerd, evenals een muziekpresentatielokaal.

Er is gespeeld met de tussenverdiepingen, waardoor er een grotere benutbare ruimte en meer ruimtelijkheid kon ontstaan.

Door de toegepaste materialen en het kleurgebruik is een goede symbiose ontstaan tussen het oude gebouw en de totaal andere popcultuur.