skip to Main Content

[ Linde College ]

Locatie: Wolvega
Opdrachtgever: Linde College
Oppervlakte: 10.000 m2
Opgeleverd: 1997 | 2005

Het Linde College te Wolvega is in 1998 ontstaan uit een samengaan van diverse scholen in en om Wolvega. In het nieuwe gebouw zijn de leerrichtingen VWO, HAVO en VMBO gehuisvest. Het gebouw is de leeromgeving voor ca 1200 leerlingen.

Het gebouw staat ten zuidwesten van het drafcentrum Lindetrek, langs de noordelijke rondweg rond Wolvega.

Het gebouwconcept bestaat oorspronkelijk uit 4 thematische clusters, die elk een 1-laagse praktijkzone en een 2-laagse theoriezone hebben, met daartussen verkeers- en nevenruimtes. Zo wordt voorkomen dat er aparte theoriegebouwen en praktijkgebouwen ontstaan, en kan er een maximale mix van leerrichtingen plaats vinden.

maximale mix van leerrichtingen

Geluidsoverlast, veroorzaakt door de praktijkruimtes midden in het gebouw, wordt voorkomen door de buffer van verkeers- en nevenruimtes, en door een constructieve ontkoppeling van beide zones. Door de gevels en de gangwanden dragend uit te voeren, is het gebouw maximaal flexibel indeelbaar. Op onderwijskundige en organisatorische veranderingen kan goed en gemakkelijk worden ingespeeld.

De ring van theorie- en praktijkruimtes krult zich rond een middengebied waarin de entree, de garderobes, de centrale kantine en de administratieve functies zijn ondergebracht.

Wigvormige patio’s brengen het daglicht tot diep in het gebouw. In 2005 zijn deze open ruimtes ter plaatse van de buitenste ring opgevuld met multifunctionele ruimtes.

Los van het schoolgebouw staat een multifunctionele sporthal, die kan worden onderverdeeld in drie gymzalen.

Beide gebouwen bestaan uit een combinatie van rode baksteen met zilverkleurige metalen gevelbekleding.