skip to Main Content

[ Manege Piter Jelles Gymnasium ]

Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: Piter Jelles Gymnasium
Oppervlakte: 895 m2
Opgeleverd: 2006

In een monumentale voormalige manege is een nieuw gebouw voor onderwijsfuncties geplaatst.

Het oude gebouw is karakteristiek door de totale verschijningsvorm en de gietijzeren spanten.

kenmerkende spantconstructie

Om de kenmerkende spantconstructie te kunnen blijven waarnemen en een goed binnenklimaat te garanderen, is los van de oude buitenschil een glazen kas geplaatst. Hierdoor kon de sfeer van de buitenschil en de ruimtelijkheid bewaard blijven.

In de nieuwe transparante kas zijn 4 leslokalen geplaatst, met tussen en bovenop deze lokalen studieruimten en een mediatheek.

Voor de daglichttoetreding zijn in de buitengevels smalle verticale glasstroken aangebracht die goed passen binnen de profilering van de buitenwand. Tevens zijn in het dak extra daglichtopeningen gemaakt die de lesruimten van bovenaf belichten.