skip to Main Content

[ O.B.S. Het Palet ]

Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: Proloog Primair Openbaar Onderwijs
Oppervlakte: 2010 m2
Opgeleverd: 2007

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

* Basisschool verdeeld in drie clusters
* Buitenschoolse opvang (B.S.O.)
* Gymlokaal.

De school heeft per cluster een multifunctionele ruimte, die naar behoefte meer of minder bij de lokalen betrokken kan worden.

programma met 3 onderdelen

De B.S.O en de onderbouwcluster hebben samen een eigen ingang en buitenspeelruimte. De rest van de school en de gymzaal hebben ook elk een eigen ingang.

De gymzaal kan binnendoor bereikt worden bij gebruik door de school. De gymzaal kan d.m.v. een flexibele wand bij de multifunctionele ruimte getrokken worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor uitvoeringen voor een grote groep mensen.

De zaal wordt door derden (BV Sport) geëxploiteerd en verhuurd, en kan dus ook ’s avonds en in de weekends gebruikt worden.