skip to Main Content

[ R.K.B.S. St. Radbodus ]

Locatie: Dronrijp
Opdrachtgever: Bisschop Müllerstichting
Oppervlakte: 935 m2
Opgeleverd: 2009

Als gevolg van onderwijskundige vernieuwing, de groei van het aantal leerlingen en de behoefte aan buitenschoolse opvang ontstond bij de St. Radbodusschool de wens voor een uitbreiding en verbouwing.

De school staat in Dronryp, aan de Ljouwertertrekwei, in een wat oudere uitbreidingswijk ten westen van het dorpscentrum.

herkenbaar gezicht ontbrak

De bestaande school stamt uit de 60-er jaren en is een éénlaags gebouw, met een plat dak, gemetseld in een grauwgele baksteen. Degelijk, maar onopvallend. Een duidelijk herkenbaar gezicht naar de straat ontbrak. De gewenste uitbreiding gaf de mogelijkheid om die herkenbaarheid wel te realiseren. De vormen sluiten aan bij de bestaande bouw, de kleuren en materialen zorgen voor het contrast. Een reeds aanwezige kleine verhoging bij de ingang is extra opgehoogd zodat een torentje ontstond waarop een nieuwe klok geplaatst kon worden.

Aan de school is een drietal ruimtes toegevoegd: een groepsruimte, een aparte directiekamer, en een ruimte voor buitenschoolse opvang. De hoofdingang voor de kinderen is verplaatst naar de achterzijde, aan het speelplein, de bezoekersingang en de ingang van de buitenschoolse opvang liggen aan de straatkant.

De meest ingrijpende verandering voor de school is het nieuwe hart: een grote multifunctionele centrale hal, waar leerlingen buiten hun lokaal kunnen spelen en werken, individueel of in groepjes. Deze ruimte is ook geschikt voor de musical, voor feesten en vieringen. Het is de plek waar leerlingen, ouders en leraren elkaar ontmoeten.

De uitbreidingen zijn gemaakt van blauw gecoat glas en staal, binnen spreken de heldere en warme kleuren.