skip to Main Content

[ V.S.O. Talryk / Logeerhuis ]

Locatie: Drachten
Opdrachtgever: WoonFriesland
Oppervlakte: 6900 m2
Opgeleverd: 2011

Door de fusie van drie scholen voor speciaal onderwijs ontstond een nieuw schoolgebouw voor 240 leerlingen in de leeftijdscategorie van 11 tot 18 jaar, verdeeld over drie clusters, samenhangend met de aard van de leerproblematiek.
Op dezelfde locatie staat een logeerhuis voor 24 jongeren, verdeeld over 4 groepen.

De locatie bevindt zich in een ca. 80 meter brede groenzone in een woonwijk uit de 60-er jaren met voornamelijk eenvoudige rijtjes-woningen. In deze groenzone staat de huidige VSO-school, die plaats zal maken voor toekomstige woningbouw. Het nieuwe schoolgebouw staat op de plek waar een basisschool heeft gestaan. De rest van de groenzone bestaat uit een speelpark.
De buitenruimte van de school grenst aan dit parkje.

De doorgaande straat Harddraversdijk is bij de hoofdentree onderbroken. Zo ontstaat een ‘shared space’ gebied waar de leerlingen veilig in en uit de taxi-busjes kunnen stappen.
Door de school en het leerhuis op te knippen in een aantal kleinere massa’s wordt aangesloten op de schaal en maat van de wijk. Bovendien ontstaan zo logische ingangen tussen de volumes.

centrale ontmoetingsplek

De school wordt gekenmerkt door een heldere structuur van drie volumes met daartussen een transparant middengebied, de centrale ontmoetingsplek.
Binnen de clusters bevinden zich de groepsruimten, vaklokalen en specifieke voorzieningen zoals therapiebad en gymzalen. Deze laatste zijn ook geschikt voor gebruik door derden. De organisatie van de ruimtes met korte looplijnen zorgt voor een gunstige bruto/netto verhouding.
De vierde cluster, het logeerhuis, staat geheel los en heeft de typologie van woningbouw.

De gevels van het schoolgebouw bestaan uit kaders van baksteen met houtachtige invullingen. Dit karakter is aan de binnenzijde in de centrale hal doorgezet, zodat daar de sfeer van een overdekt plein ontstaat.
Het logeerhuis heeft een geheel eigen afwijkende kleurstelling met gele en gekleurde baksteen.