skip to Main Content

[ Hotfloor Laurentius Ziekenhuis ]

Locatie: Roermond
Opdrachtgever: Laurentius Ziekenhuis
Oppervlakte: 12.000 m2
Opgeleverd: 2016

In samenwerking met Wiegerinck architectuur stedenbouw uit Arnhem, heeft Gert van Rijssen van ons bureau in de bouwvoorbereidingsfase het projectmanagement verricht voor de nieuwbouw van de Hotfloor van het ziekenhuis.

De Hotfloor van het Laurentius Ziekenhuis huisvest de technisch meest complexe functies zoals de Operatie-afdeling, Intensive Care, Spoedeisende Hulp, CCU en Acute Opname Afdeling.
Daarnaast is ook een nieuwe entreehal en overkapte binnenstraat gerealiseerd die tussen het bestaande ziekenhuis en de nieuwe Hotfloor is gepositioneerd.

Als bureau zijn wij betrokken geweest bij de coördinatie van de complexe technische aspecten.
In samenwerking met Wiegerinck hebben wij een belangrijke rol vervuld in de organisatorische afstemming tussen de vele betrokken disciplines.

Architect: Wiegerinck architectuur stedenbouw – Arnhem