skip to Main Content

[ Tergooi Ziekenhuis ]

Locatie: Hilversum
Opdrachtgever: Tergooi
Oppervlakte: 85.000 m2
Opgeleverd: 2020

In samenwerking met Wiegerinck architectuur stedenbouw uit Arnhem, heeft Gert van Rijssen van ons bureau in de ontwerp- en bouwvoorbereidingsfase het projectmanagement verricht voor de 1e fase van het nieuwe ziekenhuis voor Tergooi locatie Hilversum.

Het nieuwe ziekenhuis voor Tergooi is onderdeel van het zorgpark Monnikenberg in Hilversum.
De nieuwbouw voor de 1e fase van het ziekenhuis staat in het bos en bestaat uit 3 bouwblokken, die onderling met een binnenstraat zijn verbonden.
Het complex omvat o.a. een nieuwe Operatie-afdeling, Spoedeisende Hulp, Huisartsenpost, poliklinieken en verpleegafdelingen.

Als bureau zijn wij betrokken geweest bij de coördinatie van de complexe technische aspecten.
In samenwerking met Wiegerinck hebben wij een belangrijke rol vervuld in de organisatorische afstemming tussen de vele betrokken disciplines.

Architect: Wiegerinck architectuur stedenbouw – Arnhem

Bekijk het project op de website van Wiegerinck