skip to Main Content

[ Centrum voor beeldende kunst ] [ Huis voor de Amateurkunst ]

Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: Centrum voor Beeldende Kunst / WoonFriesland
Oppervlakte: 1180 m2
Opgeleverd: 2007

Restauratie en herindeling van een voormalig militair ziekenhuis (De Infirmerie) t.b.v. een centrum voor beeldende kunst.

In de tweede fase is het Huis voor de Amateurkunst toegevoegd.

hergebruik van infirmerie

Dit Huis voor de Amateurkunst bestaat uit een theater- en een danszaal met nevenruimten en bevindt zich tussen de armen van het U-vormige monument.

De zalen zijn gestapeld, waardoor voldoende afstand tot het monument ontstaat. Dit wordt nog versterkt door de verzelfstandigde vorm en kleur van het zalenblok.

De tussenruimtes worden gebruikt voor foyer en bedrijvenuitleen.

Verder blijft nog een binnenplaats over, die het monument mede in stand houdt.