skip to Main Content

[ Prins Hendrikbrug ]

Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: BNA kring Fryslân
Oppervlakte: 400 m2
Opgeleverd: 1990

In 1990 werd door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) kring Fryslân een ideeënprijsvraag uitgeschreven voor de bebouwing Prins Hendrikbrug.

De opgave:
Ontwerp een ensemble van permanente kiosk-achtige bouwsels of ‘follies’ op de Prins Hendrikbrug, waardoor:
– de brug een kwalitatieve opwaardering krijgt en tot één van de meest gewaardeerde bruggen over de stadsgracht wordt;
– de route tussen het station en de binnenstad attractiever wordt
– het ‘tochtgat’ tussen de Sophialaan en de Prins Hendrikstraat tot het verleden behoort.

De bebouwing bestaat uit twee dwarsmuren, die van de brug een zelfstandige ruimte maken, waarin de blik van de voetganger even in een andere richting wordt uitgenodigd.
Door de plaatsing van de openingen in de wanden, en door de begeleiding door twee afgeronde volumes wordt de voetganger op een vanzelfsprekende wijze van de brede Sophialaan naar de smalle Prins Hendrikstraat geleid.

sterk maatverkleinend effekt

Over de muren ligt een staalconstructie die een transparant dak draagt. In de kleine hokjes zou een bloemenstalletje, een Vietnamese loempiakraam of alleen een vitrine kunnen komen.

Uit het juryrapport:

“Veel waardering voor de konstruktie, die in zijn verschijningsvorm een sterk maatverkleinend effekt heeft, maar alle doorgangen handhaaft.
De ijle konstruktie vormt een boeiend kontrast met de aangrenzende bouwmassa’s.
In architectonisch opzicht een bijzonder overtuigend ontwerp.”

Waardering: Eerste prijs.

Voor een opdrachtgever is enkele jaren later onderzocht of het ontwerp zodanig aangepast kon worden dat er een exploitabel winkeloppervlak te realiseren was.