skip to Main Content

[ Galerijen Eikenflats ]

Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: Heijmans / Elkien
Oppervlakte: 2650 m2
Opgeleverd: 2013


In navolging van het onderzoek naar de betonkwaliteit van de Antillenflat in Leeuwarden zijn meerdere flats in Leeuwarden bekeken.

De flats aan de Eikenlaan in Leeuwarden bleken eveneens aan de galerijzijde onvoldoende kwaliteit te bezitten en zouden een gevaar voor de bewoners kunnen opleveren.

Woningbouwvereniging Elkien heeft daarom besloten deze flats aan te passen en de galerijen te vernieuwen, eveneens met een vrijdragende constructie.

oorspronkelijk gevelbeeld gerespecteerd

De fundering is aangepast en op de begane grond zijn in overeenstemming met de architectuur betonkolommen toegevoegd die de stalen bovenbouw dragen.

De staalconstructie is hier antraciet gekleurd en valt daardoor niet op, waardoor het oorspronkelijke gevelbeeld zoveel mogelijk is gerespecteerd.