skip to Main Content

[ Woningen en bedrijfsruimten ]

Locatie: Griffioenpark Wolvega
Opdrachtgever: WoonFriesland
Oppervlakte: 9000 m2
Opgeleverd: 2006

Het gebouw bestaat uit een onderbouw met bedrijfsruimten waarop aan de pleinkant en de kopkanten 44 woningen gesitueerd zijn.

Aan de pleinkant wordt een arcade gevormd door de overstekende bouwmassa van de woningen.

In de lengte is de bouwmassa opgedeeld door de stijgpunten.

Het metselwerk is roodbruin, oranje en mangaan. De derde verdieping ligt zaagtandvormig terug en is bekleed met houtmotiefplaat. Dit materiaal komt ook voor aan de binnenterreinkant van de woningen.

De galerijen hebben een verzinkt stalen draagconstructie en zijn verder van hout, evenals de bekleding van de ook op het dak staande bergingen.

Het dak van het loopniveau op de eerste verdieping is verder aantrekkelijk gemaakt met tegelbestrating, grind en plantenbakken.