skip to Main Content

[ Woonvoorziening de Kei ]

Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: Jorcom/WoonFriesland
Oppervlakte: 2430 m2
Opgeleverd: 2008

Limor is beschut wonen in de vorm van crisisopvang en een woonvoorziening voor mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben.

De nieuwbouw is een vervanging en uitbreiding van een bestaande voorziening elders in Leeuwarden.

Het programma voor de nieuwbouw bestaat uit 15 wooneenheden voor crisisopvang op de begane grond en 16 wooneenheden voor een langdurige woonvoorziening op de verdieping. Het verschil tussen beide zit in de tijdsduur van verblijf: enkele weken, resp. ca. zes maanden. Naast de wooneenheden, alle met eigen sanitair en keuken, voorziet het gebouw in twee gemeenschappelijke huiskamers, kantoren en spreekkamers en wasvoorzieningen. De maaltijden worden elders bereid en ter plaatse geregenereerd.

Het opvangcentrum staat in een voorzieningenzone in het midden van de uitbreidingswijk Bilgaard. Deze is opgezet volgens een stedenbouwkundig plan van Van den Broek en Bakema uit de 60-er jaren. Kenmerkend is de orthogonale opzet, met ‘stempels’ van hoogbouw, middelhoogbouw en laagbouw.

robuuste bijna vierkante buitenvorm

Limor past in deze opzet met een robuuste, bijna vierkante buitenvorm in twee lagen. De vorm komt voort uit het maximaal toegestane bouwvlak en de gewenste bouwhoogte. De complexiteit van de opgave bestond uit het op een rationele manier onderbrengen van het gewenste aantal woningen, van verschillende grootte, en van het grote aantal andersoortige ruimtes, in dit beperkte volume.

De eenvoudige hoofdvorm is verlevendigd door in de buitengevels een speciale menging van baksteen toe te passen, en door middel van balkons met gekleurd glazen borstweringen. Een houtachtige binnentuin of lichthof brengt daglicht midden in het gebouw, in de gangen die de woningen ontsluiten. De kleuren binnen zijn licht en warm, de kleuraccenten worden gemaakt door de deuren.